head
2183026 810x458 75f08
Pazar, 20 Eylül 2020
Pazar, 23 Haziran 2019 18:32

Alanya Limanı ve Balıkçı Barınağı...

Yazan
Ögeyi Oylayın
(10 oy)
2000 yılında özelleştirme idaresince ihalesi yapılarak işletme hakkı otuz yıl için özelleştirilerek devredilen Alanya Limanı Alanya'mızın en müstesna konumunda yer almakta ve deniz yoluyla kentimize gelen misafirlere verdiği hizmetle de ülke giriş çıkışını düzenlemekte, bu konuda hizmet üretmektedir.


Alanya'mız için önemli ve olmazsa olmaz olan bu liman öneminin büyüklüğünün aksine her nedense projelendirme anlamında birçok olumsuzlukları bünyesinde barındırıyor ve bölgedeki hareketliliğe, ilaveten sirkülasyonun önünde de bir engel teşkil ediyor.


Bir gemi geliyor tüm alan kapalı hale getiriliyor , buna da güvenlik deniliyor öyle olunca eller kollar bağlı hale geliyor. Kıbrıs hızlı seferleri başlıyor aman yolcu alınıyor, aman yolcu çıkıyor deniliyor ve alan tekrar kapanıyor.
Hal böyle olunca insanın aklına öğrenciler olmasa milli eğitimi idare etmek çok kolay olurdu diyenlerin sesleri adeta yankılanıyor kulaklarda. Kapat ve kontrol et. Alternatif geçiş alanları da kapatılmış ve başka işletmelerce kiralanarak işletmeye açılmış olduğundan durum çözümsüzlüğe itilmiş.


Bu adı geçen saha gümrüklü alan olarak anılıyor ve ondan dolayı istendiğinde yaya ve araç trafiğine kapatılarak ortaya başka alanlar için mağduriyetler çıkartılıyor.Bu bölge için uygulanan bir güvenlik kodu olduğundan buralar zaten yıllardır halka kapalı durumda. Öte yandan bu alanda işletmeye açılmış ve liman işletmecisi şirket tarafından kiraya verilmiş kafeler , restaurantlar ve yolcu salonu adıyla inşa edilmiş garip binalar mevcut.hemde 23.03.1999 tarih ve 4166 sayılı T.C. Kültür bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararında ve sonraki kararlarda da bölgenin tamamının sit alanı olduğundan yapılaşma izni verilmemesine rağmen.


Aslen Antalya'lı olan sayın T.C. Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy bey bir gün Alanya'mıza gelirse bu bölgeye inşaallah düzen ve intizam gelmesi anlamında bir hareket başlatır da herkesin gelir kapısı olan turizm daha fazla zarar görmekten kurtulur.Bu bölge denince Kızıl Kule, Tersane, Tophane ve Kale surları gibi ecdad yadigarı simgesel anıtlardan bahsediyoruz.
İki kol halinde olan Alanya Balıkçılar barınağı tam ortadan Alanya Limanı tarafından bölünüyor.Liman geçişe kapandı mı balıkçılar barınağının bir kolu ulaşılamaz oluyor. Düzgün bir planlama ile buradaki trafik akışı ve balıkçı barınağının fenerli koluna her daim ulaşım mümkün olabilir kanaatindeyim.Tabii öncelikler düzgün tayin edilir, tesbitler ona göre yapılırsa.


Esas işi liman ve balıkçı barınağı işletmesi olması gereken müesseseler başka iş kollarına yer tahsis edip kar oluşturmak yerine kendi işlerine odaklansalar herşey hallolunmuş olurdu kanaatimce.
Ne demek istendiği gayet açık, limanın hizmet veren birimleri için gerekli olan üniteler ve diğer yapılar yer altına alınmak suretiyle meydan hem balıkçı barınağına geçişte hem de halkın dolaşımında kullanılabilir.
Bu sayede Alanya'ya denizden bakıldığında Kızıl Kule ve Tersane ekseni de tüm ihtişamıyla ortaya çıkar ve silüetindeki kirlilikler ortadan kalkmış bu müstesna alan kullanıma sunulmuş olur kanaatindeyim.
Sayın T.C. Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum bey hemen her platformda sit alanlarına olan düşkünlüğünü ve buralara hak ettikleri önemin mutlaka verilmesi gerekliliğini vurguluyor olması çok memnuniyet verici. İnşaallah Alanya bu yeni dönemde Kentsel Sit planlarını yeniden , yeni vizyonla ele alır ve herkesin hoşuna gidecek şekilde düzenler. Selçuklu payitahtı Konya'da tahsil yapmış olan sayın bakanımız Selçuklu'nun kışlık payitahtı Alanya'mıza bu konuda verilmesi gereken desteği esirgemez.


Bu şehrin emini sayın T.C. Alanya Belediyesi başkanı Adem Murat Yücel beyin bu konu üzerinde titizlikle durduğunu ve çalışmalar yürüttüğünü duyuyor tabii olarak keyif alıyor, seviniyoruz.
Bir Alanya'mız var ve hepimiz çok seviyoruz. Sahip çıkmalı ilerki günlerde buraları bırakacak olduğumuz çocuklarımız ve tüm insanlar için en iyisini, en doğrusunu yapmak zorunda olduğumuzu hiç ama hiç unutmamalıyız.


HAYDİ 82 ALANYA.

Okunma 47898 kez Son Düzenlenme Pazar, 23 Haziran 2019 18:36

Gazeteler

Designed by: Masoud