head
2183026 810x458 75f08
Pazar, 20 Eylül 2020

RÖPORTAJ HABER...

 

TÜRKİYE'NİN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ile KIRILGANLAŞTIRILMASI


Yeni Dünya düzeninin konuşulduğu günlerdeyiz.Türkiye yeniden Dünya gündeminde.Henry Kissenger'ın "Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar değerli" dediğini düşünecek olursak Türkiye'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır...


Yaşadığımız bu topraklara hakim olan güç yada güçler Yeni Dünyayı yöneteceklerdir.Yeni Dünya Düzeni, Evanjelizm, Dinler Tarihi, Ezoterik Örgütler, Tapınak Şovalyeleri denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Dr.Ramazan Kurtoğlu ile yeni çıkan kitabı, Akıl Sağlığı Tsunamisi, hakkında ama özellikle kitapta yer alan "Amerikan Barış Gönüllüleri" ile ilgili konuştuk.


1795'te imzalanan Deniz Antlaşması ile başlayan Osmanlı Devleti -ABD ilişkileri 1820'de evanjelist misyonerlerin Osmanlı Türkiyesi'nde açtığı okullarla devam etmiştir.


19.yüzyıldan itibaren Türk-Amerikan ilişkileri ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda gelişmiştir. Osmanlı Türkiyesi'nde bu ikili ilişkiler en yüksek düzeyine Protestan Amerikan misyonerlerin açtığı okullarla ulaşmıştır. Tarihte Türk Amerikan ilişkileri 1960-1970 arasında bu kez Amerikan Barış Gönüllüleri ile devam etmiştir.


*Ali Dulum:Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü hangi ihtiyaçtan doğmuştur ya da örgütün var olma nedeni nedir?


*Ramazan Kurtoğlu: İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya iki kutuba ayrılmıştır. ABD ve Sovyet Rusya arasında silah kullanmadan, sıcak savaş yapmadan baskın güç olma mücadelesi, tüm dünya devletlerini etkilemiştir.
ABD, gelişmemiş ülkelerin uluslararası sahada Sovyet Rusya etkisinde kalmamaları ve ideolojik sapmaya uğramamaları için harekate geçerek bu devletlerin sosyal kalkınma isteklerini yönlendirmek için Barış Gönüllüleri organizasonu kurmuştur.Böylece ABD hem bu ülkeleri ekonomik hem de ideolojik olarak kendine bağlamıştır. ABD, Amerikan Barış Gönüllülerini kullanarak sözü edilen ülkelerin ABD'nin istediği biçimde şekillenmelerini sağlamak istemiştir.


*Ali Dulum:"Akıl Sağlığı Tsunamisi" adlı son kitabınızda 1820'lerde Osmanlıya misyonerlerle gelen Amerikalıların 1960'larda Barış Görevlileri ile geldiğini yazıyorsunuz.Bunları da "yumuşak güç" unsurları olarak değerlendiriyorsunuz.Bu iki faaliyet arasında fark var mıdır?


*Ramazan Kurtoğlu:ABD'nin, Osmanlı Türkiyesi ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yönelik olarak iki tane güç operasyon alanı vardır;-Yönetim dışı dini alanlar, Evanjelistler (misyoner seferberliği ) -Yönetim içi,laik/seküler,Barış Gönüllüleri seferberliği.


-Ali Dulum:Amerikan Barış Gönülüleri organizasyonu ilk ne zaman, nerede ortaya çıktı?


*Ramazan Kurtoğlu:Bu proje XX.yüzyılın başında Filipinler'de uygulanmaya başlanmıştır.Projenin çıkış gayesi "dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım" olarak tanımlanmıştır.Proje İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde "komünizme karşı" oluşturulan kuşağın ana motivasyon gücüdür.Barış Gönüllülerinin gönderildikleri ülkelerin tamamı az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdir.Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya kıtalarındaki ülkelere Barış Gönüllüleri gönderilmemiştir.1969'larda Amerikan Barış Gönüllüleri, 59 ülkede 100 binden fazla Barış Gönüllüsü faaliyet göstermiştir.Bu gönüllüler ordusu, iki binden fazla personel ile ABD'ye hizmet eden tam bir "yumuşak güç" ordusu niteliği taşımaktadır.


*Ali Dulum: Barış gönüllülerinin yaptığı çalışmalar incelendiğinde hangi amaç yada amaçlara hizmet ettiklerini ifade edebilirsiniz?


*Ramazan Kurtoğlu:Bu örgütün amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:
-Azgelişmiş ülkelerde Amerikan dünya görüşünün, kültürünün, siyasi ve askeri nüfusunun yayılmasına ve benimsenmesine çalışmak.O ülkede Amerika yararına çalışacak etkili aydınlar grubu yetiştirmek
-Geri kalmış ülkelerin hızla sanayileşmesi gereği ile ters yönde program ve projelere öncelik ve ağırlık verilmesini sağlamak; bu maksatla kalkınma ve planlama kuruluşları gibi teşkilatlarda görev almak
-ABD'nin yer yer girişeceği şiddet hareketlerini veya yayılma politikalarını şirin gösterecek eylemlerde bulunarak siyasal havayı Amerika lehine oluşturmak.Amerika'yı şirin, masum göstermek.
-Katıldıkları ya da kendilerinin uyguladıkları program ve projelerin görüntüsü arkasında "gizli faaliyetler"de bulunmak
Eğer o dönemin kayıtları incelenecek olursa Türkiye'de görev yapan Barış Gönüllüleri'nin istihbarat görevlileri gibi çalıştıkları görülür.Bariş Gönüllüleri Türkiye'nin adeta köy köy, mahalle mahalle DİN-MEZHEP-TARİKAT ve KÖKEN haritası dahil, siyasi, ekonomik profil haritasını çıkarmışlardır.Yani 1820-1922 döneminde Osmanlı Türkiyesi'nde Protestan misyonerlerin yaptıklarının benzerini Barış Gönüllüleri yapmışlardır.


*Ali Dulum: Bulundukları ülke için "yumuşak güç" unsuru olan bu Barış Gönüllüleri, kimden emir alırlardı, nereye bağlıydılar?


*Ramazan Kurtoğlu;Barış Gönüllüleri Teşkilatı, yönetim yapısı ve gayeleri bakımından ABD Hükümeti'ne ve Amerikan dış politikasına doğrudan doğruya bağlı bir kuruluştur. Barış Gönüllüleri Örgütü ev sahibi ülkede bulunan Amerikan elçilikleri, Amerikan Haberalma Merkezi Büroları ile hep yakın ilişki içinde bulunmuşlardır.


*Ali Dulum:Sizin tabirinizle bir "yumuşak güç" unsur olan Barış Gönüllüleri, Türkiye'de hangi alanlarda hizmet verdiler, nerelerde çalışmaya başladılar?


*Ramazan Kurtoğlu:1962'de Türkiye'de çalışmaya başlayan Amerikan Barış Gönüllüleri'nin çalışmaları 1971'de sona ermiştir.Türkiye Hindistan'dan sonra en fazla Barış Gönüllüsü kabul eden ülkedir.1960’larda ülkemizde yoğun olarak faaliyet gösteren Amerikan Barış Gönüllüleri’nin yüzde 42’si Orta Anadolu, yüzde 14’ü Marmara, yüzde 14'ü Kuzey Anadolu, yüzde 13'ü Ege, yüzde 9’ı Doğu ve Güney Doğu Anadolu ve yüzde 8'i de Güney Anadolu Bölgesi’nde çalışmışlardır.
Barış Gönüllüleri, eğitim-İngilizce öğretmeni,toplum kalkınması, sağlık, tarım, endüstri gibi pek çok alanda hizmet vermişlerdir.Ülkemizde çalışan Barış Gönüllüleri’nin üçte ikisi İngilizce öğretimini olarak görev almıştır.Ülkemizin İngilizce Öğretmen ihtiyacı bu kaynaktan karşılanmıştır.Ancak öğretmenlik yapan bu kişilerin mesleki formasyona sahip olmaması ülkemizde hep bir tartışma konusu olmuştur.


*Ali Dulum:ABD, görevlendirdiği Barış Gönüllülerini başka ülkelerde de istihdam etmiş midir? Yani bizim ülkemize gelen Barış Gönüllüsü daha sonra başka ülkelerde ya da başka yerlerde de çalışmışlar mıdır? Buna yönelik elimizde bilgi var mı?


*Ramazan Kurtoğlu:ABD; Barış Gönüllüleri projesinde çalışan çeşitli ülkelerde görev yapan kişileri çeşitli kurumlarda istihdam etmiştir. Barış Gönüllüleri faaliyetlerinde yer alanların daha sonra Amerikan devlet kademelerinde görev yapmalarına olanak tanınmıştır.Bugün öyle anlaşılıyor ki Amerikan Barış Gönüllüleri projesi sadece bir "Toplum Mühendisliği" ile sınırlı değildir.Barış gönüllülerinin görev yaptıkları ülkelerden Amerika'ya döndükten sonra görev yaptıkları ülke ile ilgili olarak Amerika'da çalışmalarda bulunmuşlardır.ABD'nin Pakistan Büyükelçisi olarak görev yapan Robert Finn, Türkiye'de görev almış bir Barış Gönüllüsüdür.


*Ali Dulum:Amerikan Barış Gönüllülerinin faaliyetlerinin 1971 yılı ile bittiğini söylediniz.Günümüzde bu örgütün devamı olan yapılar var mı?


*Ramazan Kurtoğlu:Olmaz mı? Amerikan Barış görevlileri günümüzde de devam etmekte olan bir projedir. Bazı ülkelerde tepkileri önlemek için, ABD hükümetleri yerine dini cemaat ve tarikatlar ya da benzeri kaynaklar tarafından organize edilen Sivil toplum kuruluşları(NGO)ve vakıflardan oluşan paralel yapıları kullanırlar. Ülkemizde oynanan oyunlarla Bariş Gönüllülerinin hep bir ilişkisi olmuştur.Hatta ülkemize getirilen 5 milyon Suriyeli bile bu harekatın bir parçasıdır.Türkiye Cumhuriyeti'nde duruma ve ihtiyaca göre DİN, LAİKLİK, NATO üzerinden yönlendirmeler yapılmaktadır.


Dünya yeni bir savaşa koşar adımlarla giderken, Türkiye bulunduğu çoğrafya nedeniyle çok önemli bir konumdadır.Unutmayalım VATAN yoksa ezan da yok, bayrak ta yok, gelecek te yok

--BİLGİ GÜÇTÜR.

--ATATÜRK bu toprakların ana birleştirici unsurudur .


Op. Dr. Ali DULUM Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Baş ve Boyun Cerrahi #Opdralidulum #Alanyakbb


Kitap öneri:Ramazan KURTOĞLU, Akıl Sağlığı Tsunamisi, İstanbul 2019

Gazeteler

Designed by: Masoud