head
2183026 810x458 75f08
Pazar, 20 Eylül 2020
Cumartesi, 06 Nisan 2019 15:21

TURİZMDE MARKA NASIL OLUNUR?..

Yazan
Ögeyi Oylayın
(2 oy)
Ülkemizin deniz turizmi, kültür turizmi, inanç turizminin yanı sıra alternatif turizm (sağlık ve termal turizmi, kış sporları dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, v.b) gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır.

 

Söz konusu bu turizm kaynaklarının belirli bir kriterlere göre planlanması ve planlama yapılırken de, turizm çeşitliliğinin gelişimine göre turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri oluşturulmalı bunların tanıtımı göz önüne alınarak turizm potansiyeli bulunan bölgelerin diğer alternatif turizm türleri ile cazibesi artırılmalıdır.

Belli bir bölgeye yatırım yapan yatırımcı diğer alternatif turizm çeşitlerinden yararlanarak bu alanlarda yatırım yapma fırsatı sağlanmalıdır. Tabi bunların cazip hale gelmesi içinde; Dış turizmin yanında iç turizme de önem verilmeli, bu yönde çalışmalar yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra turizm sektöründe sürekli eğitim, müşteri memnuniyeti gibi konuların önemle üzerinde durulması gereken kaçınılmazlardır. Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi kısmında, turizmin gelişimi ve çeşitlenmesinin olmazsa olmaz koşullarından biri olan altyapının geliştirilmesi ile birlikte ulaşımın çeşitlendirilmesi ve niteliğinin yükseltilmesinin yanı sıra yurtiçi ve yurt dışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması kaçınılmazdır.

Bu düşünce ışığı altında, İlave olarak; Turizmde markalaşmayı yakalaya bilmemiz için

*Turizmin geri kalmış bölgelerde sos yo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi,

*Turizmin yoğunlaştığı yerlerde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunlarının yerel yönetimlerin ve özel sektörün de katkılarıyla çözümlenmesi,

*Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

*Turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması,

*Tanıtımın gerçekçiliği sağlanarak, yapılan tanıtıma büyük önem verilmesi,

*Yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak çok çeşitli turizm imkanlarını sağlık, eğitim, v.b. farklı sektör el kullanımlarla bir arada sunulabilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa turizmi vb.) turizm kentlerinin oluşturulması,

*Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması,

*Yeni Turizm Merkezleri ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri oluşturulması, *Turizm planlamasının bütüncül planlama yaklaşımı ile merkezi-yerel yönetimlerin eşgüdümü sağlanarak, yönetsel organizasyonun ve finans olanaklarının birlikte ele alınması, halinde turizmde marka oluruz.

Şafak KURU
Turizm Danışmanı-Yazar

Okunma 54486 kez
Şafak KURU

ŞAFAĞA DOĞRU

Gazeteler

Designed by: Masoud