head
2183026 810x458 75f08
Pazar, 20 Eylül 2020
Cumartesi, 06 Nisan 2019 15:21

TURİZMDE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Yazan
Ögeyi Oylayın
(3 oy)
Uluslararası turizm pazarından daha fazla pay almak ve marka olmak isteyen ülkelerin, fiyat dışındaki unsurlara bağlı olarak rekabete girişmesi, modern turizm anlayışına sahip olmak gerekir. Ekonomik gelişmenin başında, kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilen bacasız sanayi olarak, turizm sektörünün geldiği kaçınılmazdır. Bu anlamda turizm hareketlerinden daha fazla pay alabilmek için kalkınmakta olan ve kaderini turizme bağlamış ülkelerde turizm işletmelerinin sayı ve kapasiteleri hızla artırmaya başlamıştır.

 

Sektörsel anlamdaki bu hızlı gelişme trendiyle birlikte son yıllarda ülkemizde de hızla artan tesis ve yatak kapasitesi ile sağlanan hizmet çeşitliliği beraberinde, meslekî eğitim almış nitelikli personel sorununu gündeme getirmiştir.

Turizm sektörünün insana hizmet özelliği göstermesi nedeniyle, turizm sektöründe genel anlamda eğitilmiş nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Modern turizm anlayışının gerektirdiği hizmet kalitesinin sağlanması ve turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu, büyük ölçüde sektörde çalışan elemanın meslekî eğitim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır.

Ülkemize gelen turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi büyük ölçüde sektörde istihdam edilen iş gücünün mesleki eğitim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır.

Turizm eğitiminde, bu sektörü kendine meslek edinecek olanların beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe, karaktere, özgür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve girişimciliğe değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmeyi, bireylerin ilgi, eğitim ve yeteneklerini geliştirmeyi sağlamak temel amaç olmalıdır.

Bu düşünce ilkesinde; eğitimin genel olarak önemini belirten bu fikrin yanında, asıl fonksiyonu ülkenin ekonomik yönden kalkınmasını ilgilendiren yönüdür. Ülkemizin kalkınması ve dolayısıyla refaha ulaşması açısından büyük önem taşıyacaktır.

Çünkü emek bir üretim faktörüdür. Diğer bir faktör olan sermaye, ne kadar çok olursa olsun olsun, ancak kaliteli personel yetiştirmekle anlam ve değer kazanır.

Şafak KURU

Turizm Danışmanı-Yazar

Okunma 56376 kez
Şafak KURU

ŞAFAĞA DOĞRU

Gazeteler

Designed by: Masoud